RECURSOS

  • Dicionarios en rede

DRAG, Dicionario da Real Academia Galega.

Dicionario de pronuncia da lingua galega, Instituto da Lingua Galega.

RILG, Recursos Integrados da Lingua Galega.

NOMIGAL 2003, Normas Ortográficas e Morfolóxicas do Idioma Galego.


  • Correctores

ORTOGAL, Seminario de Lingüística Informática da Univ. de Vigo (corrector de textos en liña).

GOLFIÑO, (corrector gramatical para OPPENOFFICE).

Corrector para Office 2000, XP e 2003 (hai que actualizar o menu “configuración idioma”).


  • Tradutores de galego en rede

Tradutor GAIO, Secretaría Xeral de Política Lingüística.

OPEN TRAD apertium (Tradución de textos, documentos e páxinas web español-galego, galego-español, español-catalán, catalán-español e español-euskera).


  • Enciclopedias en rede

GALIPEDIA, enciclopedia libre en galego.


  • Sistemas operativos e Software libre

MICROSOFT en galego.

OPPEN OFFICE (software libre en galego).

LINUX (sistema operativo en galego).


  • Outras fontes de recursos

O galego e as novas tecnoloxías, Secretaría Xeral de Política Lingüística.

Recursos de Galego, Universitat de Barcelona.

Recursos para o galego ILG-RAG, MaOs.