Catequese e liturxia en galego

Xa non hai escusa para non utilizar a nosa lingua na Igrexa.

Se antes non a debía haber, sobre todo cando a maioría dos fregueses galegos falan galego, cando menos no adro, agora hai unha nova ferramenta que vai facilitar a galeguización da liturxia, os actos relixiosos e máis a catequese.

O coro parroquial de Mondariz vén de divulgar a web XA NOS TES AQUÍ,  na que recollen música e recursos en lingua galega de utilidade para as celebracións relixiosas e mais a catequese.  Alén desta páxina web, contan tamén cun blog co mesmo nome, no que tamén pretenden compartir o que foron recollendo durante anos, para que se convirta nun ”  cruceiro de camiños, un lugar de encontros e conversas. Un xeito máis de compartir”.

Velaquí pois a oportunidade para os coros, parroquias, colexios e colectivos relixiosos que desexen desenvolver a súa actividade en galego. 

Parabéns.

A cuarta parede, cinema en galego

Aínda que nas salas comerciais é case inexistente o cinema en lingua galega, a nosa lingua vai ser un pouco máis visible  no mundo do cinema a travé dunha web de recente creación sobre cinema. 

A CUARTA PAREDE é o nome desta plataforma que se converte na primeira revista dixital en galego de crítica cinematográfica.

Nela pódense ver dende as críticas das películas máis comerciais, as que están na actualidade na grande pantalla dos cinemas, até o cinema independente ou o cinema portugués actual.

E falando de cine galego, a través da páxina da Axencia Audiovisual Galega tamén podemos saber das últimas novidades do cinema do país,  visualizar os tráilers das longametraxes e moitas das curtas que se fan en Galiza a través do portal de FLOCOS.TV

A nosa lingua está cada vez máis visible, tamén no cine.

Galeguizar Galicia TV

A lingua galega volve ser visible a través dunha canle de televisión.

No mes de decembro falabamos de Lingua Galega TV, un portal de televisión por internet dedicado integramente á divulgación, promoción e coñecemento da lingua galega.

Desta volta os colectivos que forman parte de galeguizargalicia.com acaban de pór en marcha a canle galeguizargalicia.tv, a través da que difunden os vídeos das súas actividades a prol da lingua.

O Foro Enrique Peinador, a Asociación Álvaro das Casas, a Asociación de Amigos do Couto Mixto, a Fundación Lois Peña Novo, a Irmandade Xurídica Galega e a Asociación de Funcionarios para a Normalización Lingüística, puxeron en marcha a canle :

Galeguizargalicia.tvO obxectivo desta nova canle de TV é  darlle maior difusión a todas as iniciativas relacionadas coa lingua galega e coa súa proxección social. Rretransmitirá en directo os actos públicos programados, así como mesas redondas, reportaxes e mensaxes publicitarias. E ademais recuperará aqueles fitos históricos nos que participou dende os seus inicios e que serviron para visibilizar a lingua galega nos diferentes eidos da vida colectiva dos galegos e galegas.

Entre eles atopamos algún que ten moito que ver co noso concello. Poñemos aquí o vídeo gravado en Redondela co gallo da homenaxe a Ramón Cabanillas en xuño de 1997.

Seguimento ou *seguemento

Estes días pasados, por mor da folga xeral convocada, e tamén a raíz da análise doutras convocatorias, escoitamos e lemos en diversos titulares dos medios de comunicación O *seguemento da folga…. E este é un erro relativamente frecuente que deberíamos evitar.

O certo é que o verbo SEGUIR, segundo as Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego (RAG – ILGA, 2003), igual que acontece noutros verbos da 3ª conxugación como SERVIR, FERIR, MENTIR ou SENTIR, ten alternancia vocálica, isto é: nalgunhas formas verbais hai un cambio na vogal da raíz do verbo. Así dicimos eu sigo, pero ti segues, el segue ou eles seguen (con vogal aberta), ou nós seguimos e vós seguides, con vogal pechada. Porén a alternancia vocálica nestes verbos só se dá no presente de indicativo (que acabamos de pór), no presente de subxuntivo – SIGA – (todo o paradigma con i), e no imperativo – SIGUE, SEGUIDE -.

O substantivo proposto, SEGUIMENTO (que expresa a acción e o efecto de seguir), é derivado do verbo seguir e mantén, polo tanto, a mesma raíz ca este.