Recursos enerxéticos en galego

A normalización da lingua pasa por estar visible en todos os ámbitos de uso e campos do saber.

Na sociedade actual, as novas tecnoloxías e o desenvolvemento sostible son pezas fundamentais nas que a nosa lingua comeza tamén a ter visibilidade.

O INEGA, Instituto Enerxético de Galicia, promoveu durante este mes de marzo programas de eficiencia enerxética, que se poden consultar na súa web. E, alén diso, editou un xogo de aforro enerxético en rede protagonizado por SUPER E, que intenta estimular a utilización responsable dos recursos e enerxías no seo das familias, que se complementa con consellos para aforrar enerxía de xeito eficiente, e na nosa lingua.

E estes días tamén saíu á luz un xornal especializado en responsabilidade social e sostibilidade: falaRSE.

Este novo xornal dixital pretende ser un referente na información sobre a responsabilidade social das empresas e o desenvolvemento sustentábel, tanto no sector público coma no privado.

Velaquí temos unha nova ferramenta na rede e en galego, que achega a nosa lingua ao mundo sustentábel que queremos.

Curso CELGA 3 en Redondela

O Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Redondela informa que o vindeiro luns, 4 de abril de 2011, comezará a desenvolverse un curso de lingua galega CELGA 3 en Redondela.

Este curso inclúese  dentro da convocatoria de cursos para colectivos de Galicia, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, e está destinado a todas aquelas persoas que desexen acadar ou mellorar a súa competencia en lingua galega, partindo duns coñecementos básicos, ou que queiran presentarse ás probas para a obtención do certificado do nivel de coñecemento da lingua galega CELGA 3.

O curso desenvolverase de luns a xoves, na sala infantil da biblioteca no Multiusos da Xunqueira, en horario de 20.00 a 22.00 horas, e é gratuíto.

As persoas interesadas en facelo, e que non estean inscritas con anterioridade no mesmo, poderán realizar a súa reserva de praza no Servizo de Normalización Lingüística (na planta baixa da Casa do Concello), no teléfono 986 402842, ou a través do correo electrónico normalizacion@redondela.info