BIBLIOTECA SNL

Neste pequeno inventario pódense consultar os fondos da biblioteca do SNL.

Se algunha persoa está interesada pode achegarse ao SNL e levar en préstamo algún exemplar.

  • Rexistro libros
  • Rexistro revistas e cd’s