Curtas para rematar o ciclo de CINEMA NA RÚA

  • Martes, 20 de agosto: UN CAFÉ DE OLLOS VERDES e MEMORIAS DUN PARADO

Curtametraxes. Drama, 25′ (1992); Comedia, 40′ (1991). Director: Antonio Simón.

Dúas curtas nas que participou Roberto Vidal Bolaño, homenaxeado nas Letras Galegas 2013.

Un café de ollos verdes” é un guión de Lino Braxe que conta o que acontece nunha colonia africana cun grupo de homes que ve alterado o seu aborrecemento coa chegada dunha muller.

Memorias dun parado” desenvolve o guión do propio Simón e Rivadulla Corcón, no que o desempregado Edelmiro Pazos herda de seu tío Xulio despois do pasamento deste en Miami. A condición para Edelmiro se facer coa herdanza consiste en enterrar as cinzas do tío Xulio nun lugar que ha de atopar… Darlle sepultura non vai ser doado.

Este filme conta tamén coa interpretación do recentemente falecido Xosé M. Olveira “Pico”.