Linguaxe xurídica e administrativa, autoaprendizaxe

Xa é posible formarse en liña sobre linguaxe xurídica e administrativa galega. A Secretaría Xeral de Política Lingüística divulgou  materiais autoformativos en linguaxes administrativa e xurídica galegas, accesibles para toda a cidadanía,  co obxectivo de mellorar a calidade da oralidade e dos textos escritos na Administración.

Esta formación específica vai dirixida inicialmente ao persoal ao servizo das administracións públicas de Galicia, mais tamén a todas as persoas interesadas en ampliar os coñecementos nestas materias e mellorar a súa competencia lingüística.

Estes novos recursos en liña ofrecen dous cursos de autoaprendizaxe de nivel medio das seguintes linguaxes específicas (pódese acceder premendo no título):

CURSO MEDIO DE LINGUAXE XURÍDICA

CURSO MEDIO DE LINGUAXE ADMINISTRATIVA

Inclúen contidos teóricos, exercicios de autorresolución e recursos varios (vocabulario, glosarios de termos, lexislación, videoteca, hemeroteca…) que complementan a formación.

Pódese consultar toda a información na web da SXPL.