Dicionario Moderno Inglés – Galego

Hoxe presentamos unha interesante novidade editorial destes días: o DICIONARIO MODERNO INGLÉS-GALEGO.

Editado por 2.0 Editora é da autoría do profesor Alberto Álvarez Lugrís, profesor de tradución do inglés para o galego na Facultade de Filoloxía e Tradución da Universidade de Vigo.

Este dicionario é o resultado dun proxecto de investigación do Seminario de Lingüística Informática da Universidade de Vigo, que tivo unha primeira edición dixital en 2005,  e está concibido como unha ferramenta totalmente práctica que abrangue o vocabulario de uso frecuente na lingua inglesa e as súas correspondencias en galego.
O DMIG está feito a partir do Corpus Lingüístico da Universidade de Vigo (CLUVI, de acceso libre en http://sli.uvigo.es/CLUVI), composto por máis de 20 millóns de palabras,  que recolle ademais textos orixinais e as súas correspondentes traducións, e as equivalencias entre as palabras dos textos ingleses e as dos textos galegos, seleccionadas en función da súa frecuencia de uso. Compleméntase con exemplos das distintas acepcións con citas tiradas do corpus CLUVI. Deste xeito recolle os usos reais da lingua, empregados nas traducións profesionais de textos de distintos xéneros.

 

Trátase do primeiro gran dicionario bilingüe inglés-galego, a través do cal nos poderemos achegar ao inglés dende a nosa lingua, sen intermediarias.