A sanidade en galego

O sábado pasado constituíuse na Estrada a Irmandade da Sanidade Galega (ISAGA), promovida dende a Asociación de Funcionarios para a Normalización Lingüística.

Esta nova entidade, de ámbito galego, estará integrada por persoal da sanidade pública e privada (médicos, boticarios, veterinarios, enfermería…) e profesionais da docencia nas ciencias médicas. O seu obxectivo é estender  o uso da lingua galega nas relacións entre pacientes e persoal sanitario, nas súas comunicacións e no traballo en xeral dos profesionais da saúde.

Para apoiar este traballo pretenden tamén reivindicar a tradición da Escola Médica Galega (Varela de Montes, Nóvoa Santos, Rodríguez Cadarso, Rof Carballo… e os epígonos García Sabell, López Nogueira, Reimóndez Portela – ex-alcalde da Estrada, médico humanista, precursor da autonomía galega-) que sempre entenderon que o exercicio profesional tiña que ser respectuoso coa cultura das persoas usuarias. O seu labor tentará tamén espallar esta idea por todo o territorio,  e recoñecer e divulgar a figura de médicos senlleiros e humanistas que entenderon a medicina como unha ciencia asociada ás particularidades do pobo galego.

Como ben dixo o médico e escritor, Pablo Vaamonde, “o principal instrumento terapéutico do sanitario é a palabra. Un acollemento cordial, respectuoso e afectivo ao doente ten, por sí mesmo, capacidade curativa”.

Máis información:

Galicia Hoxe

Galeguizar Galicia