Día Europeo das Linguas

Hoxe celebramos o Día Europeo das Linguas, unha efeméride instituída polo Consello de Europa hai xa dez anos, que pretende facer reflexionar respecto do multilingüismo e a diversidade cultural e, asemade, promover a sensibilización  da poboación europea cara ás diferentes linguas, especialmente cara as máis minoritarias, que merecen o mesmo respecto que as maioritarias pero que precisan máis estímulo e promoción.

Con relación a estas linguas que están en situación de desvantaxe e en maior risco de desaparición, aprobouse en 1992 un tratado internacional impulsado polo Consello de Europa, a Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias, co obxectivo de protexer a diversidade lingüística histórica dos Estados.

Este ano tamén se celebra o décimo aniversario da ratificación deste tratado por parte de España, que se comprometeu a favorecer o uso das linguas faladas nos distintos territorios do Estado español en ámbitos como o ensino, a xustiza, a administración e os servizos públicos, os medios de comunicacion, as actividades culturais, a vida social e económica e os intercambios transfonteirizos.

Pódese ver nesta presentación elaborada polo Consello de Europa (e traducida ao galego pola SXPL), algúns datos de interese que convidan á reflexión, e que poden incidir na sensibilización social.

Tamén se pode consultar máis información e recursos nas seguintes ligazóns:

As linguas en Europa (LOIA)

Europa: unha realidade plurilingüe (Caderno de lingua)

Linguas no mapa (LIGUAMON)

Linguas para o emprego (SXPL)