Dicionario fraseolóxico bilingüe castelán-galego

A editorial virtual Meubook vén de sacar á luz o Dicionario fraseolóxico bilingüe castelán-galego, unha obra que contén  máis de 8.500 expresións, frases feitas e xeitos de dicir en lingua castelá e preto de 25.000 en lingua galega.

Xosé A. Pena é o autor deste traballo que recupera o seu anterior traballo fraseolóxico Diccionario Cumio de expresións e frases feitas castelán-galego (2001), para achegarnos un novo e completo compendio en formato de libro electrónico, que se pode previsualizar ou adquirir na seguinte ligazón: MEUBOOK.

A finalidade esencial deste traballo é a de lles fornecer aos usuarios distintas e variadas solucións expresivas en galego para dar conta, en diversos contextos de uso, de frases ou expresións do idioma castelán que en moitas ocasións están a se impoñer a pasos de xigante ás propias, as galegas, e están a desprazar os recursos expresivos de noso.

Así pois, aquí temos unha nova ferramente que de seguro nos axudará a manter a riqueza expresiva da nosa lingua propia.

Valentín Paz Andrade nas Letras Galegas 2012

O Plenario da Real Academia Galega, reunido en sesión ordinaria o día 4 de xuño de 2011, acordou dedicar o Día das Letras Galegas do ano 2012 a Valentín Paz Andrade (Lérez, Pontevedra, 1898 – Vigo, 1987).

Valentín Paz Andrade licenciouse en Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela en 1921 e foi durante a súa etapa de estudante cando se achegou ao movemento galeguista, participou na II Asamblea Nacionalista de Santiago de Compostela (1919). Era director do xornal Galicia en 1926 cando foi cerrado pola ditadura de Primo de Rivera. Presidiu o Grupo Autonomista Galego (1930), foi candidato ás Cortes Constituíntes de 1931 xunto con Castelao e Ramón Cabanillas, colaborador da redacción do anteproxecto de Estatuto de Galicia presentado polo Seminario de Estudos Galegos (1931) e membro activo do Partido Galeguista, do que foi nomeado secretario en 1934.

Durante a Guerra Civil axudou a fuxir e defendeu a moitos intelectuais galeguistas. Por causa da súa actividade política e da publicación dalgúns artigos foi detido en diversas ocasións.

As súas colaboracións foron frecuentes nos xornais El Pueblo Gallego, Faro de Vigo e La Noche, onde aparecían asinadas cos pseudónimos M., Xan Quinto e Mareiro. Desde 1945 xuntábase no café Alameda, de Vigo, con intelectuais e artistas como Carlos Maside, Laxeiro, Prego de Oliver, Fernández del Riego, os irmáns Xosé María e Emilio Álvarez Blázquez, entre outros, para falaren e debateren.

Os seus escritos literarios, históricos e económicos reflicten a súa preocupación polo progreso e o avance de Galicia, Galicia como Tarea (1959), La anunciación de Valle-Inclán 1967),  La marginacíón de Galicia (1970), Castelao na luz e na sombra (1982), Galiza lavra a sua imagem (1985).

Da súa faceta poética temos achegas como, Soldado da morte (1921), Pranto matricial (1954), Sementeira do vento (1968), Cen chaves de sombra (1979) ou Cartafol de homenaxe a Ramón Otero Pedrayo (1985).

Foi membro correspondente da Real Academia Galega desde 1964 e numerario desde 1978, cando deu lectura ao preceptivo discurso, que titulou A galecidade na obra de Guimarães Rosa, e que foi respondido en nome da institución por Álvaro Cunqueiro.

Máis información en:

ENCICLOPEDIA GALEGA UNIVERSAL

GALIPEDIA

CULTURAGALEGA.ORG

SEMENTEIRA DO VENTO

ASOCIACIÓN DE ESCRITORES EN LINGUA GALEGAGalegobook, biblioteca en liña da lingua galega

Un novo recurso sobre a lingua galega vén de aparecer na rede: o GALEGOBOOK.

Trátase dun proxecto sen ánimo de lucro que ofrece a posibilidade de publicar, compartir e conversar sobre un gran número de libros electrónicos que circulan pola rede sobre lingua (gramática, fonética, sociolingüística, manuais, terminoloxía…).

Este novo recurso na rede conterá os textos que se publican arredor da lingua galega e que posúen versión electrónica (pdf ou epub). Na actualidade xa están dispoñíbeis 114 documentos pero, como a páxina está en construción, en breve irá incrementándose o número de libros e documentos que se poidan descargar.

Para facilitar a procura de material, no Galegobook pódense facer procuras por autor ou materia. Ademais, ao final de cada entrada, as persoas usuarias poderán engadir os seus comentarios para o compartiren co resto dos lectores.

A información complementarase tamén con artigos salientábeis sobre o galego que vaian aparecendo na prensa tradicional e nos novos medios.

Ademais o proxecto está presente tamén no facebook , onde se pode comentar,  compartir e contribuír con diferentes achegas.

Máis optimismo para a lingua

Como xa fixeramos antes, cando presentamos o vídeo Lingua Minoritaria, hoxe continuamos cos vídeos elaborados por Núñez Singala e Manolo Bermúdez, da USC,  que denominan XENÉRICOS EN MONODOSE. A finalidade é inxectar optimismo na xente e movela a prol da nosa lingua.

O FUTURO ESTÁ NAS NOSAS MANS!

2º.- RESPONSABILIDADE.

3º.- LIBERDADE.

4º.- CONTAXIO.