O galego oral nun clic

O ILG (Instituto da Lingua Galega) vén de presentar na rede o Arquivo do Galego Oral (AGO). Trátase dun conxunto de gravacións de arredor de 7000 falantes, nas que se poden escoitar as falas de distintos falantes e lugares de todo o territorio galego-falante. O arquivo sonoro compleméntase con transcricións dalgunhas destas gravacións xeolocalizadas, cos datos sobre a súa orixe, tema e data de creación, nas que os informantes proceden da práctica totalidade dos 315 concellos de Galicia e de boa parte dos 38 conce­llos das comarcas estremeiras de fala e cultura galegas de Asturias, León e Zamora. Tamén hai mostras das falas esencialmente galegas dos tres “lugaris” dos somontes da Serra de Gata, en Cáceres.

As gravacións tratan, na súa maioría, sobre a guerra civil e a posguerra, así como sobre crenzas, lingua ou festas, romarías e costumes, e ata o de agora recolle unha escolma de 43 etnotextos correspondentes a 34 concellos galegos. A dixitalización do material e a súa publicación na rede realizouse coa colaboración das consellarías de Industria e Eduación, así como de Política Lingüística entre outras entidades.

Segundo se explica na presentación do propio proxecto, “os principais obxectivos do AGO son a posta en rede dun banco de textos orais, co que configurar unha especie de atlas da oralidade, e a realización dun corpus informatizado do galego oral para o estudo fundamentalmente léxico e gramatical”.

Dende a súa fundación en 1971, o ILG centrou unha das principais liñas de investigación na recolleita sistemática do gale­go oral. E de xeito practicamente ininterrompido, desde o ano 1974 á actualidade, o persoal investigador do ILG realizou gravacións de etnotextos en moitos puntos do dominio lingüístico galego, á vez que dirixiu traballos académicos nos que o material fundamental para analizar era unha mostra do gale­go oral.

Francisco Fernández Rei e Carme Hermida Gulías, os dous investigadores iniciais, comezaron a organizar ese Arquivo da oralidade e prepararon a edición do audio-libro A nosa fala. Bloques e áreas lingüísticas do galego (1996), que se pode consultar na ligazón www.consellodacultura.org/arquivos/asg/anosafala.php.

Aquí temos pois unha ferramenta máis para sabermos como é a nosa fala e as peculiaridades que contén.

Máis información.