Probas de coñecemento de lingua galega

A Secretaría Xeral de Política Lingüística anuncia que o prazo para inscribirse nas probas para obter os certificados de lingua galega (CELGA) rematan o vindeiro venres 29 de abril.

O CELGA é o sistema de certificación de lingua galega adaptado ao Marco europeo común de referencia para as linguas. A diferencia de anos anteriores, durante o 2011 só se realizará unha convocatoria destas probas en Galicia, que se celebrará no mes de xuño. Así pois, todas as persoas interesadas deberán formalizar as súas inscricións antes da fin deste mes de abril.

O calendario das probas, que se desenvolverá nas cidades da Coruña, Santiago de Compostela, Lugo, Ourense e Vigo, en fins de semana,  será o seguinte:

CELGA 4: 18 de xuño

CELGA 2: 19 de xuño

CELGA 3: 25 de xuño

CELGA 1: 26 de xuño

A estas probas para a obtención dos certificados oficiais poderán presentarse todas aquelas persoas maiores de 16 anos ou que os cumpran antes de finalizar o ano.

Deberán facer a liquidación das taxas (15.61 €) en calquera entidade financeira, e entregar o xustificante do pagamento xunto á folla de inscrición na Secretaría Xeral de Política Lingüística, segundo o modelo do anexo I da convocatoria.

Pódese ver a convocatoria completa na seguinte ligazón.