Curso de CELGA 1 en liña

A partir do vindeiro mes de abril poderase facer un curso de CELGA 1 en liña.
A SXPL (Secretaría Xeral de Política Lingüística) vén de convocar tres cursos en liña para a preparación das probas conducentes á obtención do Celga 1.

Esta convocatoria de formación a través de internet está dirixida a persoas maiores de 16 anos que estean interesadas en preparar a proba do Celga 1 e que posúan coñecementos informáticos básicos.

As prazas dispoñíbeis son 150, que se distribuirán en 3 cursos. Cada un deles contará cun titor ou titora que fará o seguimento do curso e que resolverá as dúbidas e fará as correccións. Desenvolveranse entre o 4 abril e o 15 de xuño (10 semanas).

As persoas que desexen participar nesta actividade formativa deberán enviar unha mensaxe electrónica ao enderezo sxpl.formacion@xunta.es cos seguintes datos:

  • Nome e apelidos
  • DNI con letra
  • Enderezo electrónico e teléfono de contacto
  • Lugar de residencia
  • Nivel de estudos

O prazo de matrícula remata o 20 de marzo.

A selección das persoas admitidas farase por rigorosa orde de matrícula até cubrir as 150 prazas dispoñíbles.

Pódese consultar aquí a convocatoria completa, ou solicitar información nos teléfonos: 981 957654 – 981 544402 – 981 546835.