Axudas para a produción de curtametraxes e videoclips en galego

A Axencia Galega das Industrias Culturais (AGADIC) vén de convocar subvencións para a produción de videoclips musicais e curtametraxes en galego.

Poderán acceder ás mesmas as producións orixinais gravadas en lingua galega que non superen os 30 minutos de duración.

As axudas convócanse para catro modadalidades diferentes:

A: curtametraxes en soporte cinematográfico.

B: curtametraxes de animación en soporte cinematográfico.

C: curtametraxes en soporte dixital, de imaxe real ou de animación.

D. Videoclips: relatos audiovisuais que promovan ou difundan unha produción discográfica de música galega producidos por empresas audiovisuais, en colaboración con empresas discográficas titulares dos seus dereitos de explotación.

Cada empresa solicitante só poderá ser beneficiaria dun máximo de dous proxectos de curtametraxes en versión orixinal en lingua galega e videoclips.

As solicitudes pódense presentar ata o 30 de abril.

Pódense consultar as bases completas na seguinte ligazón en pdf.

Recursos enerxéticos en galego

A normalización da lingua pasa por estar visible en todos os ámbitos de uso e campos do saber.

Na sociedade actual, as novas tecnoloxías e o desenvolvemento sostible son pezas fundamentais nas que a nosa lingua comeza tamén a ter visibilidade.

O INEGA, Instituto Enerxético de Galicia, promoveu durante este mes de marzo programas de eficiencia enerxética, que se poden consultar na súa web. E, alén diso, editou un xogo de aforro enerxético en rede protagonizado por SUPER E, que intenta estimular a utilización responsable dos recursos e enerxías no seo das familias, que se complementa con consellos para aforrar enerxía de xeito eficiente, e na nosa lingua.

E estes días tamén saíu á luz un xornal especializado en responsabilidade social e sostibilidade: falaRSE.

Este novo xornal dixital pretende ser un referente na información sobre a responsabilidade social das empresas e o desenvolvemento sustentábel, tanto no sector público coma no privado.

Velaquí temos unha nova ferramenta na rede e en galego, que achega a nosa lingua ao mundo sustentábel que queremos.

Curso CELGA 3 en Redondela

O Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Redondela informa que o vindeiro luns, 4 de abril de 2011, comezará a desenvolverse un curso de lingua galega CELGA 3 en Redondela.

Este curso inclúese  dentro da convocatoria de cursos para colectivos de Galicia, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, e está destinado a todas aquelas persoas que desexen acadar ou mellorar a súa competencia en lingua galega, partindo duns coñecementos básicos, ou que queiran presentarse ás probas para a obtención do certificado do nivel de coñecemento da lingua galega CELGA 3.

O curso desenvolverase de luns a xoves, na sala infantil da biblioteca no Multiusos da Xunqueira, en horario de 20.00 a 22.00 horas, e é gratuíto.

As persoas interesadas en facelo, e que non estean inscritas con anterioridade no mesmo, poderán realizar a súa reserva de praza no Servizo de Normalización Lingüística (na planta baixa da Casa do Concello), no teléfono 986 402842, ou a través do correo electrónico normalizacion@redondela.info