Probas para o CELGA 2011

A Secretaría Xeral de Política Lingüística publicou no DOG do 10 de febreiro de 2011 a convocatoria de probas para a obtención dos certificados  en lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2011.

En Galiza haberá unha única convocatoria no mes de xuño, e na nosa provincia só se poderán facer os exames en Vigo.

Convocatoria de xuño:
-Celga 1: 26 de xuño
-Celga 2: 19 de xuño
-Celga 3: 25 de xuño
-Celga 4: 18 de xuño

O prazo para inscribirse nestas probas remata o 29 de abril, e o importe das taxas correspondente é de 15.61 €.

Pódese consultar aquí a convocatoria completa.