Galeguizar Galicia TV

A lingua galega volve ser visible a través dunha canle de televisión.

No mes de decembro falabamos de Lingua Galega TV, un portal de televisión por internet dedicado integramente á divulgación, promoción e coñecemento da lingua galega.

Desta volta os colectivos que forman parte de galeguizargalicia.com acaban de pór en marcha a canle galeguizargalicia.tv, a través da que difunden os vídeos das súas actividades a prol da lingua.

O Foro Enrique Peinador, a Asociación Álvaro das Casas, a Asociación de Amigos do Couto Mixto, a Fundación Lois Peña Novo, a Irmandade Xurídica Galega e a Asociación de Funcionarios para a Normalización Lingüística, puxeron en marcha a canle :

Galeguizargalicia.tvO obxectivo desta nova canle de TV é  darlle maior difusión a todas as iniciativas relacionadas coa lingua galega e coa súa proxección social. Rretransmitirá en directo os actos públicos programados, así como mesas redondas, reportaxes e mensaxes publicitarias. E ademais recuperará aqueles fitos históricos nos que participou dende os seus inicios e que serviron para visibilizar a lingua galega nos diferentes eidos da vida colectiva dos galegos e galegas.

Entre eles atopamos algún que ten moito que ver co noso concello. Poñemos aquí o vídeo gravado en Redondela co gallo da homenaxe a Ramón Cabanillas en xuño de 1997.